076-5454-123     Info@WildTravel.co.il

מאמרים

הרי הדולומיטים - צילום: תומר רצאבי

צילום נוף – שימוש בעדשות TELE

כשחושבים על צילום נוף בד"כ חושבים מיד על עדשות רחבות. האמת שזו מחשבה מאוד נכונה, ועדשות רחבות הן אכן מאוד נפוצות בצילום נוף כי...
הר צין ושדה הבולבוסים, צילום: תומר רצאבי - Wild Travel

צילום לילה

צילום נוף בלילה יוצר תמונות מרהיבות. העיניים שלנו אמנם יכולות לראות את שמי הלילה, הכוכבים ואפילו את שביל החלב ברגישות מדהימה, אבל אפילו...

צילום נוף – פילטרים

תאורה היא אחד הגורמים המרכזיים שמשפיעים על תמונה. כשמצלמים נופים נתקלים לא מעט פעמים בבעיות שקשורות לתאורה. שימוש נכון בתאורה, ני...